Liste des associations

nom_assocnom_presidentadr_presidentville_president
AMICALE DU SCHOUMANSBONGERTGaston Gibéryen13, um Hau5752 Frisange
Amis du Château d’Aspelt a.s.b.l. Jean-Paul Schong 9, An der Klaus 5752 FRISANGE 
Aspelt Gym AcademyDELFINO-DUBOIS Aurore8, op Laangert5720 Aspelt
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES (APEF) A.s.b.l.Gosselin-Kaiser Brigitte24, an der Klaus5752  Frisange
Badminton Club DONNERBALL FRéISENG ASBLEich Ben17, op der Gëll5754 Friange
BISONS FUTES FRISANGE A.s.b.l.CAPELLE-DONVEN Danièle55, am Lésigny's Parc5753 Frisange
Brooklyn Zoo BOTTACIO Christian42, route d'Esch1470 Luxembourg
BUTZENHAUS FREISENG A.s.b.l.Rippinger Frank27, um HongerbourL-5714 Aspelt
CHORALE STE CECILE ASPELTSchiltz Aloyse1, Krokelshaffstrooss5722 Aspelt
CHORALE STE CECILE FRISANGEMootz Gust.35, Lëtzebuergerstrooss5752 Frisange
CHORALE STE CECILE HELLANGEWeber LéonB.P. 55801 Hesperange
CLUB DES JEUNES ASPELT A.s.b.l.Weber Gilles44, Péiter vun Uepselt Strooss5720 Aspelt
D.T. HELLANGEMeyer Luc37, Schoulstrooss3335 Hellange
Dart-O-HolicComes Luc24, op der Sank5713 Aspelt
Dolfin GymIrina Schaack72, rue de MichelbouchL-9170 Mertzig
DT FRISANGE A.s.b.l.Heuertz Carlo17, am Lésigny's Parc5753 Frisange
ENTENTE DES SOCIETES ASPELTSCHNEIDER Jeanne10, Kierfechstrooss5712 Aspelt
ENTENTE DES SOCIETES HELLANGEGarzaro-Mohren Marie-Andrée58, Wisestrooss3336 Hellange
F.C. RED BOYS ASPELT A.s.b.l.Urhausen Gérard 4, an der KlausL-5752 Frisange
FANFARE FRISANGEPelzer-Hemmer Jeanne4, um Hau5752 Frisange
FRAEN A MAMMEN HELLENG/FREISENGFlies-Walentiny Monique14, Crauthemerstrooss3334 Hellange
FRAEN A MAMMEN UESPELTBelleville Marlène1, op Laangert5720 Aspelt
Fréisenger KleederschafHoffmann-Carboni Enza30, Krokelshaffstrooss5722 Aspelt
GAARD AN HEEM UESPELTWeber-Glodt Denise44, Péiter vun Uespelt-Strooss5710 Aspelt
Ganz Gemeng Fréiseng Hëlleft Raymond Niesen53, am Lésigny'S ParcL - 5753  Frisange
GESCHICHTSFRENN VUN DER GEMENG FREISENG A.s.b.l.Raus René17, Schoulstrooss5716 Aspelt
HOFFNUNG FIR D'KANNER VUN D'TSCHERNOBYL ASBLGeorges MAY1, rue Haupeschhaff6910 Roodt-sur-Syre
KEELECLUB "GANERBAACH ZU NENG" UESPELTCOMES Luc24, op der Sank5713 Aspelt
Oldie Kickers AspeltTURCI Pierre18, KierfechtstroossL-5712 Aspelt
P'tit Joueur AspeltVARNIER Mike7, um Hau5752 Frisange
SAPEURS-POMPIERS ASPELTKieffer Laurent1, um Goldbierchen5720 Aspelt
SAPEURS-POMPIERS FRISANGEMarnach Daniel29, Lëtzebuergerstrooss5752 Frisange
Seniorenclub Gemeng FréisengWiltzius-Greis Angèle20, d'Gennerwiss5720 Aspelt
SKATCLUB -NET GEBLUFFT 1969 , BETEBUERGLevy Jérôme96, rue Principale5367 Schuttrange  
SOCIETE DE MUSIQUE "LA LYRE" HELLANGELoose-Kaes Madeleine1, um Buerbierg3335 Hellange
SOCIETE DE MUSIQUE ASPELT A.s.b.l.SCHILTZ POL13, Kierfechstrooss5712 Aspelt
THEATERFRENN UESPELTBuchholtz Jean-Claude6a, um Flouer5721 Aspelt
Uespelter Reitfrënn asblFRIEDRICH Georges53, Péiter vun Uespeltstrooss5710 Aspelt
UESPELTER ROUDBOXEN A.s.b.l.Diederich Jeff22, um Flouer5722 Aspelt
    

 


 

Veuillez cliquez ici pour acceder directement sur l'agenda des manifestations des associations


 

Contact

DIEDERICH Joé

(service relations publiqes)

tél. (+352) ​23 66 84 08 40

 

Mairie, bâtiment annexe, rdc

Ouvert au public seulement sur rendez-vous.

                                                    
                                                    


 

Non
Non