Actualité

Babysitter Cours den 12 & 14 Mäerz 2019

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 

Babysitter Cours


 

D’Jugendkommissioun vun der Gemeng Fréiseng organiséiert am Mäerz e
Babysitter-Cours.


De Cours kann nëmmen ofgehale ginn wa genuch Umeldungen do sinn, dofir
schreif Dech w.e.g. virum 6. Mäerz 2019 an wann’s Du interesséiert bass.
De Cours gëtt ofgehalen am Gebai “Al Gemeng”, Lëtzebuergerstrooss, Fréiseng,
vis-à-vis vun der Apdikt, an zwar:


Dënschdes, den 12. Mäerz 2019, vun 15.00 - 18.30 (1. Deel) an


• Donneschdes, den 14. Mäerz 2019, vun 15.00 - 18.30 (2. Deel)

 


Mindestalter: 15 Joer


 

De Cours kascht 10€.


 

Schüler kréien eng Bescheinegung vun der Erzéiungs-a Familljeberodung fir an
der Schoul ofzeginn als Excuse fir déi eventuell verpasste Schoulstonnen.


Fir weider Informatiounen kanns Du eis uruffen, um Telefon 23 66 84 08-40.


 

Flyer: Flyer Babysittercours 2019 V2.pdf