Dernière modification : 12 mars 2020 à 15:59

Fréisenger Kleederschaf


 Adresse:

​11, Robert Schuman Strooss
L-5751Frisange


Horaires et Dates d'Ouverture Fréisenger Kleederschaf:

 

Lundi 15h00-18h00                   Samedi 09h00-12h00                   Mercredi 16h00-19h00

 

​Janvier​Février ​Mars ​Avril ​Mai ​Juin
​Lundi 06/01/2020​Lundi 03/02/2020​Lundi 02/03/2020​Lundi 06/04/2020​Lundi 04/05/2020​Ferme
​Samedi 11/01/2020 ​Samedi 08/02/2020​Samedi 14/03/2020​Samedi 11/04/2020​Ferme​Samedi 13/06/2020
​Mercredi 15/01/2020​Mercredi 19/02/2020​Mercredi 18/03/2020​Mercredi 15/04/2020​Mercredi 20/05/2020​Mercredi 17/06/2020


 

Les Dates pour déposer les vêtements:


 

Samedi 9h00-12h00


 

​Janvier​Mars​Mai​Juillet​Septembre​Novembre
​Samedi 25/01/2020​Samedi 28/03/2020​Samedi 23/05/2020​Samedi 25/07/2020​Samedi 26/09/2020​Samedi 28/11/2020


 

Contacts

HOFFMANN Enza

tél. (+352) ​621 196 665

 

WAGNER Jacky

tél. (+352) ​621 727 677

freisengerkleederschaf@gmail.com 

Non
Non